Skip to main content

Publications of the Author

Peter Ondrejkovič
Number of publications: 2

2001

Ondrejkovič, P. . (2001). Sociálna patológia, alebo deviácia?. Filozofia, 56(6), 398-413. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2001/6/398-413.pdf

2000

Ondrejkovič, P. . (2000). Násilie ako sociálnopatologický jav. Filozofia, 55(1), 27-35. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2000/1/27-35.pdf