Skip to main content

Publications of the Author

Lino Veljak
Number of publications: 2

2002

Veljak, L. . (2002). Medzinárodná recepcia filozofie Praxis-u. Filozofia, 57(2), 116-122. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2002/2/116-122.pdf

1994

Veljak, L. . (1994). O zmysle filozofie (filozofia a budúcnosť Európy). Filozofia, 49(3), 165-168. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1994/3/165-168.pdf