Skip to main content

Publications of the Author

Andrej Findor
Number of publications: 1

2008

Findor, A. . (2008). Historické reprezentácie: Teória a príklad nacionalizácie „kultúrnej nadradenosti“. Filozofia, 63(5), 407-416. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2008/5/407-416.pdf