Skip to main content

Publications of the Author

Matej Smorada
Number of publications: 1

2016

Smorada, M. . (2016). Správa z konferencie Sociálne konflikty – Západ a jeho alternatívy. Filozofia, 71(1), 82-83. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2016/1/82-83.pdf