Skip to main content

Publications of the Author

Katalin Nun Stewart
Number of publications: 1

2016

Stewart, K. N. (2016). Príbehy všedného života Thomasiny Gyllembourgovej a jej román Dve doby: Kierkegaardovo hodnotenie. Filozofia, 71(4), 328-337. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2016/4/328-337.pdf