Skip to main content

Publications of the Author

Alma Münzová
Number of publications: 3

1960

Münzová, A. . (1960). 1.— 4. číslo 7. ročníka Nemeckého filozofického časopisu. Slovenský Filozofický časopis, 15(2), 204-209. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1960/2/204-209.pdf

1956

Münzová, A. . (1956). Niekoľko poznámok k 100. výročiu smrti Heinricha Heineho. Slovenský Filozofický časopis, 11(3), 285-292. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1956/3/285-292.pdf

1953

Münzová, A. . (1953). Karol Marx—Fridrich Engels, Vyhrané spisy I. Filozofický časopis, 8(3-4), 391-396. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1953/3-4/391-396.pdf