Skip to main content

Publications of the Author

Július Šefránek
Number of publications: 1

1962

Šefránek, J. (1962). O kvalitatívnom prevrate vo vývine filozofie na Slovensku. Otázky Marxistickej Filozofie, 17(3), 263-267. Retrieved de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1962/3/263-267.pdf