Skip to main content

Publications of the Author

Asari Polikarov
Number of publications: 1

1963

Polikarov, A. . (1963). Trieda možných riešení problému kauzality vo fyzike. Otázky Marxistickej Filozofie, 18(6), 478-486. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1963/6/478-486.pdf