Skip to main content

Publications of the Author

Svetozár Mirkovič
Number of publications: 5

1968

Mirkovič, S. . (1968). Inštitucionálne a humánne. Filozofia, 23(6), 572-585. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1968/6/572-585.pdf
Mirkovič, S. . (1968). Poznámky k antropológii modernej revolúcie. Filozofia, 23(4), 345-358. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1968/4/345-358.pdf
Mirkovič, S. . (1968). Ideologická forma sebavedomia. Filozofia, 23(2), 138-151. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1968/2/138-151.pdf

1966

Mirkovič, S. . (1966). Paradoxy revolúcie. Filozofia, 21(5), 476-487. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1966/5/476-487.pdf

1959

Mirkovič, S. . (1959). R. O. Gropp, K otázce marxistické dialektické logiky jako systému kategorií. Slovenský Filozofický časopis, 14(3), 311-312. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1959/3/311-312.pdf