Skip to main content

Publications of the Author

M. N. Greckij
Number of publications: 2

1980

Greckij, M. N. (1980). O mieste hodnotového prístupu v marxizme-leninizme. Filozofia, 35(1), 43-46. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1980/1/43-46.pdf

1978

Greckij, M. N. (1978). Abstraktné a konkrétne u zvierat a u človeka. Filozofia, 33(6), 619-624. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1978/6/619-624.pdf