Skip to main content

Publications of the Author

Gustav Prokeš
Number of publications: 1

1983

Bolf, J. ., & Prokeš, G. . (1983). Problémy fyzikálnych a nefyzikálnych meraní. Filozofia, 38(1), 82-87. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1983/1/82-87.pdf