Skip to main content

Publications of the Author

Ivan Haluška
Number of publications: 1

1984

Haluška, I. (1984). K aktuálnej úlohe riadiaceho subjektu v rozvoji socialistickej spoločnosti. Filozofia, 39(6), 665-670. Retrieved de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1984/6/665-670.pdf