Skip to main content

Publications of the Author

Emil Duda
Number of publications: 15

1988

Duda, E. . (1988). Filozofia a ekologické problémy ľudstva. Filozofia, 43(5), 521-527. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1988/5/521-527.pdf

1986

Duda, E. ., & Velický, P. . (1986). Vedecko-technická revolúcia a budúcnosť ľudstva. Filozofia, 41(3), 372-374. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1986/3/372-374.pdf

1985

Duda, E. . (1985). O niektorých vzťahoch medzi prírodnými, technickými a spoločenskými vedami. Filozofia, 40(4), 393-401. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1985/4/393-401.pdf
Duda, E. . (1985). Regulácia — riadenie — vedenie. Filozofia, 40(4), 504-507. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1985/4/504-507.pdf
Žerebin, V. ., & Duda, E. . (1985). Výrobné sily ako sociálno-filozofická kategória. Filozofia, 40(2), 208-217. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1985/2/208-217.pdf

1983

Duda, E. . (1983). K otázke názornosti vo vyučovaní marxisticko-leninskej filozofie. Filozofia, 38(1), 88-90. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1983/1/88-90.pdf

1973

Duda, E. . (1973). O niektorých vzťahoch medzi vedou — technikou — výrobou. Filozofia, 28(3), 246-255. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1973/3/246-255.pdf

1971

Duda, E. . (1971). Technika ako filozofický problém. Filozofia, 26(4), 355-364. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1971/4/355-364.pdf
Duda, E. . (1971). Význam a poslanie komunistickej strany v procese vedeckotechnickej revolúcie. Filozofia, 26(2), 113-121. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1971/2/113-121.pdf

1966

Klaučo, J. ., & Duda, E. . (1966). K Štejnovej knihe o technokratoch a manažéroch. Filozofia, 21(6), 666-668. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1966/6/666-668.pdf