Skip to main content

Publications of the Author

Ľudovít Turčan
Number of publications: 13

1993

Turčan, Ľudovít . (1993). Zomrel Jiří Suchý. Filozofia, 48(2), 126. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1993/2/126.pdf

1989

Turčan, Ľudovít . (1989). Problémovo o spoločenskom vedomí. Filozofia, 44(6), 751-755. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1989/6/751-755.pdf
Turčan, Ľudovít . (1989). O rozvoji človeka v socialistickej spoločnosti. Filozofia, 44(2), 259-262. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1989/2/259-262.pdf

1988

Holata, L. ., & Turčan, Ľudovít . (1988). Noví partneri v medzinárodnej spolupráci. Filozofia, 43(2), 238-240. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1988/2/238-240.pdf
Turčan, Ľudovít . (1988). Filozofické aspekty spoločenskej aktivizácie jednotlivca. Filozofia, 43(1), 29-38. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1988/1/29-38.pdf

1984

Turčan, Ľudovít . (1984). K problematike individualizácie spoločenského vedomia. Filozofia, 39(1), 81-87. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1984/1/81-87.pdf

1982

Turčan, Ľudovít . (1982). Dialektika socializácie a individualizácie. Filozofia, 37(5), 630-643. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1982/5/630-643.pdf

1980

Turčan, Ľudovít . (1980). Spoločnosť a ideológia. Filozofia, 35(6), 647-658. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1980/6/647-658.pdf
Turčan, Ľudovít . (1980). K úlohe subjektívneho faktora pri formovaní vedomia a osobnosti v socialistickej spoločnosti. Filozofia, 35(2), 195-207. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1980/2/195-207.pdf

1978

Turčan, Ľudovít . (1978). Interdisciplinárna konferencia Slovenskej filozofickej spoločnosti o animalite a humanite. Filozofia, 33(6), 654-658. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1978/6/654-658.pdf