Skip to main content

Volume 74 (2019), 7

Reviews

(Original title: PAVLIČÍKOVÁ, Helena: František Mareš. Od fyziologie k filosofii)
Filozofia, 74 (2019), 7, 582-585.
File to download: PDF
(Original title: SMREKOVÁ, Dagmar: Podoby zodpovednosti. Filozofické reflexie o aktuálnych spoločenských problémoch)
Filozofia, 74 (2019), 7, 586-588.
File to download: PDF