Skip to main content

Volume 74 (2019), 5

Reviews

(Original title: SŤAHEL, R.: Pojem krízy v environmentálnom myslení)
Filozofia, 74 (2019), 5, 414-418.
File to download: PDF
(Original title: GARVEY, J.: Etika klimatické změny. Co je a co není správné ve světě, který se otepluje)
Filozofia, 74 (2019), 5, 419-424.
File to download: PDF