Skip to main content

Volume 72 (2017), 8

Reviews

(Original title: Suša, O., Hrubec, M. a kol.: Riziková společnost a globální ohrožení. Ke kritické teorii Ulricha Becka)
Filozofia, 72 (2017), 8, 679-680.
File to download: PDF
(Original title: Šajda, P.: Kierkegaardovská renesancia. Filozofia, náboženstvo, politika)
Filozofia, 72 (2017), 8, 681-683.
File to download: PDF