Skip to main content

Volume 72 (2017), 1

Reviews

(Original title: Ströhl, A.: Vilém Flusser (1920 − 1991): Fenomenologie komunikace)
Filozofia, 72 (2017), 1, 68-71.
File to download: PDF
(Original title: Manda, V., Sťahel, R., Pružinec, T.: Človek, sloboda a vlastníctvo vo filozofii raného novoveku)
Filozofia, 72 (2017), 1, 72-76.
File to download: PDF