Skip to main content

Volume 69 (2014), 9

Reviews

(Original title: Hollý, K., Martinkovič, M. (ed.): Slovenské politické myslenie 1848 – 1914)
Filozofia, 69 (2014), 9, 806-808.
File to download: PDF
(Original title: Trajtelová, J.: Vzdialenosť a blízkosť mystiky)
Filozofia, 69 (2014), 9, 808-811.
File to download: PDF