Skip to main content

Publications of the Author

Jana Simanová
Number of publications: 1

2014

Simanová, J. (2014). Trajtelová, J.: Vzdialenosť a blízkosť mystiky. Filozofia, 69(9), 808-811. Retrieved de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2014/9/808-811.pdf