Skip to main content

Volume 67 (2012), 9

Scientific Events

(Original title: Správa z medzinárodnej konferencie Minding Animals Conference 2)
Filozofia, 67 (2012), 9, 776-777.
File to download: PDF
(Original title: Konferencia Dejiny etického myslenia na Slovensku III)
Filozofia, 67 (2012), 9, 778-779.
File to download: PDF
(Original title: Profesionalizácia etického poradenstva na Slovensku – teoretické a praktické perspektívy)
Filozofia, 67 (2012), 9, 780-781.
File to download: PDF