Skip to main content

Volume 65 (2010), 7

Reviews

(Original title: Foucault, M.: Zrození biopolitiky. Kurz na Collège de France (1978 – 1979))
Filozofia, 65 (2010), 7, 706-709.
File to download: PDF
(Original title: Valach, M.: Svět na předělu. O politické a morální krizi kapitalismu)
Filozofia, 65 (2010), 7, 709-710.
File to download: PDF