Skip to main content

Volume 65 (2010), 4

Scientific Life

(Original title: Medzinárodná vedecká konferencia Etika a existencializmus: Podnety a výzvy pre súčasnosť)
Filozofia, 65 (2010), 4, 412.
(Original title: 4. Slovenský filozofický kongres Identita – diferencia)
Filozofia, 65 (2010), 4, 413-415.