Skip to main content

Volume 60 (2005), 2

Reviews

(Original title: Filozof mystickej intuície (N. O. Losskij))
Filozofia, 60 (2005), 2, 144-146.
File to download: PDF
(Original title: Umberto Eco k vybraným problémom prítomnosti (U. Eco))
Filozofia, 60 (2005), 2, 146-148.
File to download: PDF