Skip to main content

Volume 43 (1988), 5

Scientific Life

(Original title: Komuniké XIX. medzinárodnej porady redaktorov filozofických a sociologických časopisov socialistických krajín)
Filozofia, 43 (1988), 5, 630-631.
File to download: PDF
(Original title: XV. ročník Medzinárodnej varnianskej filozofickej školy)
Filozofia, 43 (1988), 5, 631-634.
File to download: PDF
(Original title: Priesečníky astronómie a filozofie)
Filozofia, 43 (1988), 5, 634-637.
File to download: PDF