Skip to main content

Volume 39 (1984), 3

Views

(Original title: Marxistické filozofické myslenie v sovietskom Gruzínsku)
Filozofia, 39 (1984), 3, 362-367.
File to download: PDF