Skip to main content

Volume 25 (1970), 4

Views

(Original title: Wilhelm Dilthey v súčasnej západonemeckej filozofii (prevzaté z Deutsche Zeitschrift für Philosophie 1/1970))
Filozofia, 25 (1970), 4, 347-358.
File to download: PDF