Skip to main content

Publication Details

Some Problems of the Method of Historical Materialism in Terms of the Unity of Historical and Logical

(Original title: Niektoré problémy metódy historického materializmu z hľadiska jednoty historického a logického)
Slovenský filozofický časopis, 15 (1960), 1, 51-67.
Type of work: Discussion
Publication language: Slovak
File to download: PDF