Skip to main content

Publication Details

A Contribution to Some Current Issues of the Cultural Revolution

(Original title: Príspevok k niektorým aktuálnym otázkam kultúrnej revolúcie)
Slovenský filozofický časopis, 15 (1960), 1, 3-16.
Publication language: Slovak
File to download: PDF