Skip to main content

Publications of the Author

Andrej Červeňák
Number of publications: 1

1995

Červeňák, A. . (1995). Dvojníctvo ako problém reprodukcie a autoreprodukcie. Filozofia, 50(8), 415-422. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1995/8/415-422.pdf