Skip to main content

Publications of the Author

Jaroslav Kudrna
Number of publications: 3

1995

Kudrna, J. . (1995). Dějiny moderní historiografie (Vyd. W. Küttler, J. Rüsen, E. Schulin). Filozofia, 50(5), 317-319. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1995/5/317-319.pdf

1991

Kudrna, J. . (1991). Několik poznámek k Heideggerovu pojetí „činnosti“. Filozofia, 46(1), 45-48. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1991/1/45-48.pdf

1989

Kudrna, J. . (1989). Od úpadku hegelovstvi k novohegelovství. Filozofia, 44(4), 524-528. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1989/4/524-528.pdf