Skip to main content

Publications of the Author

Michal Mrva
Number of publications: 1

2020

Gahér, F., Mrva, M., Števček, M., & Turčan, M. (2020). Otvorená textúra pojmov a pravidiel – voda na mlyn pre subjektivizmus v aplikovanej sémantike?. Filozofia, 75(4), 309 – 323. https://doi.org/https://doi.org/10.31577/filozofia.2020.75.4.4