Skip to main content

Publications of the Author

Carl Friedrich von Weizsäcker
Number of publications: 1

1995

von Weizsäcker, C. F. (1995). Rám a obraz: Európa uprostred svetových kultúr, medzi svetovými mocnosťami, na svetovom trhu. Filozofia, 50(2), 102-113. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1995/2/102-113.pdf