Skip to main content

Publications of the Author

Elena Brozmanová
Number of publications: 1

1997

Brozmanová, E. . (1997). Problém mentálneho vo filozofii a psychológii (Prípad marxistickej psychológie). Filozofia, 52(9), 624-631. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1997/9/624-631.pdf