Skip to main content

Publications of the Author

Vladimír Sergejevič Solovjov
Number of publications: 3

1997

Solovjov, V. S. (1997). Prvá prednáška o bohočlovečenstve (1878). Filozofia, 52(3), 200-207. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1997/3/200-207.pdf

1992

Solovjov, V. S. (1992). Zdôvodnenie dobra. Mravná filozofia. Filozofia, 47(9), 549-557. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1992/9/549-557.pdf
Solovjov, V. S. (1992). Tajomstvo pokroku. Filozofia, 47(1), 54-55. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1992/1/54-55.pdf