Skip to main content

Publications of the Author

Mária Vyvíjalová
Number of publications: 2

1997

Vyvíjalová, M. (1997). Panteistická idea v Belovom rukopise Miscellanea Scientifica. Filozofia, 52(3), 161-185. Retrieved de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1997/3/161-185.pdf

1979

Vyvíjalová, M. (1979). Vplyv anglického raného osvietenstva v Apológii z r. 1723. Filozofia, 34(4), 461-475. Retrieved de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1979/4/461-475.pdf