Skip to main content

Publications of the Author

Ondrej Filo
Number of publications: 4

1998

Filo, O. . (1998). Filozofia pre právnikov (J. Chovancová - T. Valent). Filozofia, 53(3), 198-201. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1998/3/198-201.pdf

1971

Filo, O. . (1971). O povahe vedomia v prácach sovietskych filozofov. Filozofia, 26(4), 386-395. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1971/4/386-395.pdf
Filo, O. . (1971). Vzťah teórie a praxe ako hlavná otázka v marxizme. Filozofia, 26(1), 32-44. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1971/1/32-44.pdf

1968

Filo, O. . (1968). Ideológia v modernej spoločnosti. Filozofia, 23(6), 662-665. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1968/6/662-665.pdf