Skip to main content

Publications of the Author

Monika Mifkovičová
Number of publications: 2

1998

Mifkovičová, M. (1998). Interpretácia ako prisvojenie (P. Ricoeur). Filozofia, 53(10), 715-717. Retrieved de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1998/10/715-717.pdf
Mifkovičová, M. (1998). Hranice interpretácie (U. Eco, R. Rorty, J. Culler, Ch. Brookeová - Roseová). Filozofia, 53(1), 58-60. Retrieved de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1998/1/58-60.pdf