Skip to main content

Publications of the Author

Paulína Šišmišová
Number of publications: 11

2000

Šišmišová, P. . (2000). J. Ortega y Gasset "zvnútra" (F. J. Martín). Filozofia, 55(2), 196-201. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2000/2/196-201.pdf
Šišmišová, P. . (2000). O európskej identite trochu inak (J. Lomba Fuentes). Filozofia, 55(2), 202-207. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2000/2/202-207.pdf
Trías, E. ., & Šišmišová, P. . (2000). Španielska filozofia na internete. Filozofia, 55(2), 170-178. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2000/2/170-178.pdf
Lenghardtová, J. ., & Šišmišová, P. . (2000). Sté výročie Generácie 1898 v Čechách a na Slovensku. Filozofia, 55(2), 185-186. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2000/2/185-186.pdf
Šišmišová, P. . (2000). Sto rokov španielskej filozofie (od moderny k postmoderne). Filozofia, 55(2), 70-84. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2000/2/70-84.pdf

1998

Šišmišová, P. . (1998). Generácia 1898 v kontexte krízy "fin de siécle" (filozofia dejín a koncept Španielska). Filozofia, 53(10), 682-690. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1998/10/682-690.pdf

1995

Šišmišová, P. . (1995). Syntetické dielo k dejinám španielskej filozofie (A. Guy). Filozofia, 50(11), 639-641. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1995/11/639-641.pdf
Šišmišová, P. . (1995). Filozofia a hispánsky svet. Filozofia, 50(4), 218-221. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1995/4/218-221.pdf

1991

Šišmišová, P. . (1991). Úvahy o národe. Filozofia, 46(6), 641-647. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1991/6/641-647.pdf

1990

Šišmišová, P. . (1990). K polemike o autentickosti latinsko-americkej filozofie. Filozofia, 45(2), 199-209. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1990/2/199-209.pdf