Skip to main content

Publications of the Author

José Luis Abellán
Number of publications: 2

2000

Abellán, J. L. . (2000). Exil, literatúra, filozofia (španielsky exil 1939). Filozofia, 55(2), 88-93. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2000/2/88-93.pdf

1995

Abellán, J. L. . (1995). O „filozofickom hispanizme“. Meditácia o historicko-kultúrnych základoch hispánskej komunity. Filozofia, 50(4), 211-217. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1995/4/211-217.pdf