Skip to main content

Publications of the Author

Henryk Skolimowski
Number of publications: 2

2006

Skolimowski, H. (2006). Kozmokracia ako nový stupeň vo vývoji demokracie. Filozofia, 61(3), 234-246. Retrieved de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2006/3/234-246.pdf

1999

Skolimowski, H. (1999). Ľudské hodnoty a kapitalizmus. Filozofia, 54(7), 536-544. Retrieved de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1999/7/536-544.pdf