Skip to main content

Publications of the Author

Ján Letz
Number of publications: 35

2006

Letz, J. . (2006). Filozof-revolucionár: K storočnici Emmanuela Mouniera. Filozofia, 61(2), 147-156. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2006/2/147-156.pdf

2002

Letz, J. . (2002). Prosoponická ontológia a jej perspektívy. Filozofia, 57(8), 582-590. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2002/8/582-590.pdf
Letz, J. . (2002). Jean Guitton: filozof intimity a ticha. Filozofia, 57(2), 73-83. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2002/2/73-83.pdf

2001

Letz, J. . (2001). Anglo-americký personalizmus. Filozofia, 56(8), 538-556. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2001/8/538-556.pdf
Letz, J. . (2001). Personálny fenomén v postmodernej mnohosti. Filozofia, 56(4), 219-225. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2001/4/219-225.pdf

2000

Letz, J. . (2000). Nový edičný čin v priestore slovenskej filozofie: Acta Philosophica Tyrnaviensia. Filozofia, 55(9), 742-744. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2000/9/742-744.pdf
Letz, J. . (2000). Triadická koncepcia človeka - áno, alebo nie?. Filozofia, 55(1), 21-26. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2000/1/21-26.pdf

1999

Letz, J. . (1999). Kreačno-evolučná a pneumaticko-ontologická interpretácia základnej slobody a zodpovednej slobody. Filozofia, 54(2), 73-80. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1999/2/73-80.pdf

1997

Letz, J. . (1997). Ontogénna alebo ontoprivačná etiológia zla? Príspevok k porozumeniu pôvodu zla. Filozofia, 52(8), 517-529. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1997/8/517-529.pdf
Letz, J. . (1997). Druhý kopemikovský obrat v chápaní poznávania a skúsenosti a jeho závažné dôsledky (2. časť). Filozofia, 52(7), 447-453. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1997/7/447-453.pdf