Skip to main content

Publications of the Author

Igor Sedlár
Number of publications: 3

2009

Sedlár, I. (2009). Implikácia a tri druhy obsahovej súvislosti. Filozofia, 64(4), 339-345. Retrieved de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2009/4/339-345.pdf

2008

Sedlár, I. (2008). Majú mená prirodzených druhov konotáciu?. Filozofia, 63(4), 297-300. Retrieved de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2008/4/297-300.pdf

2007

Sedlár, I. (2007). Kant a Frege o analytickosti. Filozofia, 62(4), 336-347. Retrieved de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2007/4/336-347.pdf