Skip to main content

Publications of the Author

Barbora Geistová Čakovská
Number of publications: 2

2010

Geistová Čakovská, B. . (2010). Cmorej, P.: Analytické filozofické skúmania. Filozofia, 65(8), 807-813. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2010/8/807-813.pdf

2005

Geistová Čakovská, B. . (2005). Význam, denotácia, signifikácia a referencia v teórii TIL. Filozofia, 60(3), 176-184. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2005/3/176-184.pdf