Skip to main content

Publications of the Author

Eugen Zeleňák
Number of publications: 13

2021

Zeleňák, E. . (2021). O pojmovom relativizme. Filozofia, 76(1), 1 – 2. Retrieved from https://www.sav.sk/journals/uploads/012614130_Na_Uvod_RZ.pdf
Zeleňák, E. . (2021). Prekonávanie relativizmu v súčasnej filozofii histórie. Filozofia, 76(1), 18 – 30. https://doi.org/https://doi.org/10.31577/filozofia.2021.76.1.2

2018

Zeleňák, E. . (2018). Filozofia histórie medzi predpisovaním a opisovaním. Filozofia, 73(5), 356-365. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2018/5/356-365.pdf

2017

Zeleňák, E. . (2017). Borbone, G. − Brzechczyn, K. (eds.): Idealization XIV: Models in Science. Filozofia, 72(3), 241-243. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2017/3/241-243.pdf

2012

Zeleňák, E. . (2012). O českom vydaní knihy Haydena Whita Metahistória. Filozofia, 67(5), 409-416. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2012/5/409-416.pdf

2010

Zeleňák, E. . (2010). O dvoch pohľadoch na naratívnu explanáciu. Filozofia, 65(8), 762-769. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2010/8/762-769.pdf
Zeleňák, E. . (2010). Ontológia neurčitého, alebo určitého?. Filozofia, 65(6), 595-599. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2010/6/595-599.pdf

2009

Zeleňák, E. . (2009). Historický fakt, realizmus a konštruktivizmus. Filozofia, 64(7), 625-633. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2009/7/625-633.pdf

2008

Zeleňák, E. . (2008). Ako Davidson pristupuje k udalostiam. Filozofia, 63(8), 683-694. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2008/8/683-694.pdf

2007

Zeleňák, E. . (2007). Kontrafaktuálna teória príčinnosti (John Collins – Ned Hall – L. A. Paul (eds.)). Filozofia, 62(9), 848-851. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2007/9/848-851.pdf