Skip to main content

Publications of the Author

Ivana Komanická
Number of publications: 3

2012

Komanická, I. . (2012). Muránsky, M. et al.: Náboženstvo a nihilizmus z pohľadu filozofie existencie a fenomenológie (Príloha č. 1 časopisu Filozofia). Filozofia, 67(5), 426-428. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2012/5/426-428.pdf
Komanická, I. . (2012). Karul, R. et al.: Subjektivita/Intersubjektivita (Príloha č. 2 časopisu Filozofia Subjektivita/Intersubjektivita). Filozofia, 67(3), 265-266. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2012/3/265-266.pdf

2006

Komanická, I. . (2006). Smrť a zodpovednosť. Filozofia, 61(8), 611-621. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2006/8/611-621.pdf