Skip to main content

Publications of the Author

Eva Maria Gauss
Number of publications: 1

2013

Gauss, E. M., & Felgenhauer, K. . (2013). Meziprostory: K čemu jsou filosofické performance? Úvahy o ztělesnění a veřejnosti filosofického myšlení. Filozofia, 68(5), 402-411. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2013/5/402-411.pdf