Skip to main content

Publications of the Author

Juraj Bánovský
Number of publications: 4

2021

Bánovský, J. . (2021). Metodologické problémy v súčasnom výskume vývinu sociálnej kognície. Filozofia, 76(8), 567-580. https://doi.org/https://doi.org/10.31577/filozofia.2021.76.8.1

2020

Bánovský, J. . (2020). Aké reprezentácie a kognitívne mechanizmy umožňujú kumulatívnu kultúru?. Filozofia, 75(8), 706 – 722. https://doi.org/https://doi.org/10.31577/filozofia.2020.75.8.7

2017

Bánovský, J. . (2017). Priama percepcia, sociálna kognícia a interaktívny obrat. Filozofia, 72(8), 645-655. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2017/8/645-655.pdf

2013

Bánovský, J. . (2013). K problému prisudzovania mentálnych stavov. Filozofia, 68(6), 530-538. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2013/6/530-538.pdf