Skip to main content

Publications of the Author

Arno Böhler
Number of publications: 1

2013

Böhler, A. . (2013). Filozofia ako výskum využívajúci umenie. Filozofia na scéne. Filozofia, 68(5), 426-440. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2013/5/426-440.pdf