Skip to main content

Publications of the Author

Daniel Škoviera
Number of publications: 1

2014

Škoviera, D. (2014). Preklad odborného textu ako vedecká práca. Filozofia, 69(3), 281-285. Retrieved de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2014/3/281-285.pdf